fbpx

Heart Calligraphy Frame (27x34cm)

6,000,000

+ Item No: MT-2734

+ Size: 27x34cm

+ Meaning:

Letter “Tâm” means “heart” playing an important role in Vietnamese people’s life. “Tâm” is often described as meditative state – the state of no-mind, non-thoughts, a high level of spirituality and a heart free of disturbances.

In Buddhism, “Tâm” means Citta, which is also closely associated with “enlightenment mind” or “awakened heart-mind”.

This is a meaningful gift for special events such as house warming.

Chữ Tâm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống người Việt. Chữ “Tâm thường được dùng để hướng suy nghĩ của con người đến cái thiện, tu thân, dưỡng tính, sống tích cực và làm nhiều điều tốt lành.Trong Phật giáo,  “Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ. Tâm tạo tất cả”. Treo tranh thư pháp chữ Tâm trong nhà sẽ giúp tâm bình an, trong sáng.

Call Now
Gọi đặt hàng ngay