fbpx

Tranh tam thế phật dát vàng (65x129cm)

50,000,000

+ Mã sản phẩm: SN-65129-04

+ Kích thước: 65 x 129 cm

+ Ý nghĩa:

Tam thế phật là mộ bộ tượng bao gồm 3 tượng giống nhau. Được tạc trong tư thế ngồi thiền kiết già.

Tam thế phật là phật ba thời, đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Thông thường phật đặt ở giữa là đức Thích ca mâu ni phật ở thời hiện tại. Hai bên là Ca diếp phật là vị phật của thời quá khứ và Phật Di lặc ở thời tương lai.

Gọi đặt hàng ngay
Gọi đặt hàng ngay